IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande
Fotboll i gymnasieskolan
Från och med höstterminen 2017 är IK Uppsala Fotboll ansvarig för fotbollsutbildningen för flickor på Celsiusskolan. Vi ansvarar både för den Nationella Idrottsutbildningen (NIU) och den Lokala Idrottsutbildningen (LIU). Instruktörer är våra tränare från vårt Elitlag och F19-lag.

Elitidrott och utbildning - NIU
För att nå framgångar inom fotboll krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga fotbollsspelare. Elitfotbollsgymnasier, NIU, ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande fotbollsungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottstalang och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och fotboll. Denna kombination och möjlighet är mycket värdefull för elitsatsande ungdomar. Träning sker 4-5 dagar per vecka på morgonen innan övrig skolverksamhet. Verksamheten bygger på att utveckla varje individs färdigheter genom individuella utvecklingsplaner både inom fotbollsträning och fysträning. Ansökan till NIU 2018 görs på Upplands Idrottsförbunds hemsida senast 2017-12-01.

Lokal idrottsutbildning - LIU
Idrott och hälsa specialisering syftar till att stimulera det idrottsliga intresset och till att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i fotboll. Utveckling av den idrottsliga förmågan och fördjupade kunskaper i idrotten fotboll ska stå i fokus. Kurserna i Idrott och hälsa specialisering ger dessutom goda möjligheter att tydliggöra sambanden mellan idrott, hälsa, samhälle och kultur, vilket ger eleverna en helhetssyn på idrottsutövande. Fotbollsträning sker två gånger per vecka på morgonen innan övrig skolverksamhet. Ansökan till LIU 2018 görs på Upplands Idrottsförbunds hemsida senast 2018-02-10.

Informationsmöte om NIU och LIU

Tid: Tisdagen den 14 november kl. 18:30
Plats: Celsiusskolans aula

Inbjudna: Flickor födda 2002, och/eller flickor födda annat år som ska börja årskurs 1 på gymnasiet hösten 2018, samt deras vårdnadshavare.

Syftet med mötet är att informera om de två fotbollsutbildningarna, vilka krav som ställs, vilka möjligheter som finns samt att svara på frågor.

Välkomna!

IK Uppsala Fotboll
Skolverksamheten


 
Huvudpartner
Partners
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner